วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,850,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,850,000.00

วันที่ประกาศ : 7 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content