วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,500,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,199,977.60

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content