วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำเว็บไซต์กลุ่มลูกค้าบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำเว็บไซต์กลุ่มลูกค้าบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content