วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำนโยบายการบริหารจัดการการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management Policy) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำนโยบายการบริหารจัดการการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management Policy) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,800,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร