วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมออมสินส่งสุขสู่รายย่อย 4.0 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมออมสินส่งสุขสู่รายย่อย 4.0 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร