วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างขนย้ายเครื่อง ATM พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงสถานที่ จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

298,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร