วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างขนย้ายเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ และจัดทำอุปกรณ์ จำนวน 6 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างขนย้ายเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ และจัดทำอุปกรณ์ จำนวน 6 แห่ง ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

169,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร