วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

120,370,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

120,370,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร