วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ด้านหน้าธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

27,829,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,829,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content