วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดทำของที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี (เหรียญที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดทำของที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี (เหรียญที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

7,671,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,158,300.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content