วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ ของหน่วยงานอาคารสถานที่ จำนวน 4 รายการ หน่วยงานเจ้าของ หน่วยอาคารสถานที ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายบริการกลาง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ ของหน่วยงานอาคารสถานที่ จำนวน 4 รายการ หน่วยงานเจ้าของ หน่วยอาคารสถานที ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝ่ายบริการกลาง โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content