วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Scanner แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Scanner แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content