วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้อมูลข่าวสาร Bloomberg Professional Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้อมูลข่าวสาร Bloomberg Professional Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,684,480.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,684,480.00

วันที่ประกาศ : 7 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content