วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้อมูลข่าวสาร Bloomberg Professional Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จัดซื้อข้อมูลข่าวสาร Bloomberg Professional Service โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,106,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,106,240.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร