วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (RDM) พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง (RDM) พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วงเงินงบประมาณ

92,919,950.00

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร