วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขานางพญา ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ธนาคารออมสินสาขานางพญา ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

114,600.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร