วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขากำแพงเพชรโดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานทำความสะอาด ธนาคารออมสิน สาขากำแพงเพชรโดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

108,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร