วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

158,400.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร