วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

117,600.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร