วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จัดจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จัดจ้างบริษัททำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขา พรอมเมนาดา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

156,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร