วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานเช่า Software Facial Recognition System ระยะเวลา 18 เดือน ด้วยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานเช่า Software Facial Recognition System ระยะเวลา 18 เดือน ด้วยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

30,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,700,000.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content