วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 10 คัน ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง งานเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 10 คัน ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

706,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

706,200.00

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content