วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และใช้บริการ Flexicare โดยวิธิพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการช่องทาง GlobalReach Gateway (GRG) และใช้บริการ Flexicare โดยวิธิพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

869,221.99

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

869,221.99

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content