วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานเช่าใช้บริการระบบ ACS (Access Control Server) เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานเช่าใช้บริการระบบ ACS (Access Control Server) เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

24,646,380.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

24,646,380.00

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content