วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานเช่าเวลาการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ (พร้อมดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานเช่าเวลาการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ (พร้อมดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

678,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

616,320.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร