วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง งานซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 30 ตัว สำหรับห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ “

“ประกาศราคากลาง งานซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 30 ตัว สำหรับห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ “

วงเงินงบประมาณ

945,987.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร