วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารระบบ Software-Define Network และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Zone พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารระบบ Software-Define Network และ DNS Server สำหรับ Internet/Intranet Zone พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

372,081,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

372,081,168.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร