วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES4132 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES4132 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

59,903,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

59,903,800.00

วันที่ประกาศ : 8 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร