วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาคลอง 10 ธัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขตปทุมธานี 2 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาคลอง 10 ธัญบุรี (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าของเขตปทุมธานี 2 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

299,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ธ.ค. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร