วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Uplifting customer experiences) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Uplifting customer experiences) ของธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content