วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดสื่อองค์ความรู้เชิงลึกการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อสู่ความสำเร็จ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดสื่อองค์ความรู้เชิงลึกการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อสู่ความสำเร็จ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,450,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,450,000.00

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content