วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ รายการเก็บข่าวมาเล่า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ รายการเก็บข่าวมาเล่า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

560,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

560,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content