วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,626,070.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,626,070.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content