วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบลายมือชื่อของระบบ ICAS ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบลายมือชื่อของระบบ ICAS ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,580,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,580,000.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content