วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,899,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,899,800.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content