วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ PromptPay Gateway รองรับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตร (PCI DSS) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ PromptPay Gateway รองรับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตร (PCI DSS) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,615,530.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,615,530.00

วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content