วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

8,030,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,016,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content