วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแต่งกายนอกเครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตชุดแต่งกายนอกเครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

91,284,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

91,169,800.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content