วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร สำหรับแอปพลิเคชัน MyMo หน้าจอ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร สำหรับแอปพลิเคชัน MyMo หน้าจอ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,155,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,155,600.00

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content