วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,950,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,950,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content