วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินก้าวสู่โลกดิจิทัล Metaverse และ NFT โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินก้าวสู่โลกดิจิทัล Metaverse และ NFT โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

942,993.68

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

942,993.68

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content