วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

979,371.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

979,371.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content