วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ (Step & Boost up Program) ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ (Step & Boost up Program) ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,232,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,232,700.00

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร