วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,580,390.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,580,390.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร