วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสอบทานการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,200,000.00

วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร