วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์-PromptPay สำหรับพัฒนาระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพื่อรองรับการโอนเงินพร้อมเพย์-PromptPay สำหรับพัฒนาระบบ CBS โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,862,038.00

วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content