วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content