วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตบัตรพลาสติก (Debit Chip Card) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างผลิตบัตรพลาสติก (Debit Chip Card) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,072.00

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร