วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อประเมินความสำเร็จจากการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อประเมินความสำเร็จจากการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content