วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารทางโรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลาง งานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารทางโรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content